Nasze wartości

Praca brokera opiera się na budowanej przez wiele lat reputacji oraz zaufaniu zleceniodawców. 
Wierzymy, że można je budować wyłącznie wtedy, gdy naszą pracę oprzemy na uniwersalnych, jasno zdefiniowanych wartościach.

Profesjonalizm

Nie uznajemy kompromisu, gdy chodzi o standardy zawodowe oraz etyczne. Nasze doradztwo oparte jest o gruntowną wiedzę specjalistyczną oraz rzetelną ekspertyzę rynkową. 

Elastyczność

Wwsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów i staramy się optymalnie do nich dostosować

Kreatywność

Aktywnie poszukujemy ponadprzeciętnych rozwiązań. Nie ograniczamy się przeprowadzania rutynowych procedur brokerskich

Uczciwość

Wynagrodzenie brokera wypłacane jest przez zakład ubezpieczeń, dlatego szczególną uwagę poświęcamy przejrzystości działań i unikaniu konfliktu interesów. Dla podkreślenia rzetelności naszych rekomendacji, dołączamy do raportów oryginały ofert otrzymanych od zakładów ubezpieczeń.