Grupy Zawodowe

Nasi eksperci posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w budowaniu i obsłudze programów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla różnych grup zawodowych.

Do zagadnień ubezpieczenia odpowiedzielności cywilnej zawodowej podchodzimy kompleksowo. Łączymy wiedzę o produktach ubezpieczeniowych z wiedzą ekspercką na temat specyfiki danej działalności.

W rezultacie, uzyskujemy polisy obejmujące oprtymalny zakres ochrony ubezpieczeniowej przy możliwie najniższej składce.

Redukujemy ryzyko prowadzenia działalność, skutków nieszczęśliwych zdarzeń oraz utraty dochodów osobistych poprzez konstrukcję uzupełniającego programu ubezpieczenia, dostosowanego do indywidualnych potrzeb oraz specyficznej sytuacji ubezpieczającego.

 
Dlaczego Asecurica:

  • do ubezpieczeń podchodzimy nierutynowo, rekomendujemy przemyślany i dostosowany do indywidualnych potrzeb zakres ubezpieczenia,
  • ułatwiamy zawarcie umowy ubezpieczenia, wystarczy kontakt telefoniczny z naszym biurem lub wypełnienie dedykowanego formularza,
  • indywidualnie negocjujemy poziom składki najniższy z możliwych,
  • administrujemy zawartymi umowami ubezpieczenia, informujemy o terminach płatności składek oraz odnowień polis,
  • służymy radą przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz w trakcie jej trwania,
  • w przypadku szkody, zapewniamy eksperckie wsparcie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, formułujemy roszczenie i nadzorujemy termin wypłat należnych świadczeń i odszkodowań.

Wypełnij formularz
a oddzwonimy do Ciebie

Masz pytania?

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani Nasz ofertą, to zapraszamy
do nawiązania kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy.

Kontakt