Pośrednicy w Obrocie Nieruchomościami

Przygotowujemy programy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla pośredników w obrocie nieruchomościami a następnie poszukujemy ubezpieczyciela, który udzieli ochrony w zamian za możliwie najniższą składkę.

WAŻNE Obowiązek ubezpieczenia OC dotyczy osób fizycznych posiadających licencję. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia, jednak rekomendujemy im wykupienie polisy na warunkach dobrowolnych.

Rozwiązanie rekomendowane przez nas jako optymalne dla pośredników w obrocie nieruchomościami składa się z trzech modułów:

  • ubezpieczenie obowiązkowe, w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Finansów, rozszerzonym o rezygnację ubezpieczyciela z prawa regresu w przypadku szkód będących wynikiem rażącego niedbalstwa, ochronę w przypadku szkód powstałych z winy umyślnej ośób pracujących pod nadzorem ubezpieczającego,
  • ubezpieczenie nadwyżkowe, podniesienie limitu ochrony na zasadach polisy dobrowolnej,
  • ubezpieczenie uzupełniające, stanowiące ochronę w zakresie ryzyk, na które narażona jest działalność pośrednika w obrocei nieruchomościami, nie objętych ochroną w ramach ubezpieczenia obowiązkowego (czynności pośrednictwa kredytowego, czynności zmierzające do zawarcia umów określonych w art. 180 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami, za pomocą innych osób, nie działających pod nadzorem Ubezpieczonego, w tym zwłaszcza innych przedsiębiorców lub pośredników w obrocie nieruchomościami, mienie firmowe, OC najemcy i inne).

 
Dlaczego ASECURICA:

  • do ubezpieczeń podchodzimy nierutynowo, rekomendujemy przemyślany i dostosowany do indywidualnych potrzeb zakres ubezpieczenia,
  • ułatwiamy zawarcie umowy ubezpieczenia, wystarczy kontakt telefoniczny z naszym biurem lub wypełnienie i wysłanie formularza,
  • indywidualnie negocjujemy możliwie najniższe stawki,
  • informujemy o terminach płatności składek oraz odnowień polis,
  • służymy radą przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz w trakcie jej trwania,
  • w przypadku szkody, zapewniamy eksperckie wsparcie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, formułujemy roszczenie i nadzorujemy termin wypłat należnych świadczeń i odszkodowań

Wypełnij formularz
a oddzwonimy do Ciebie

Masz pytania?

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani Nasz ofertą, to zapraszamy
do nawiązania kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy.

Kontakt