Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Nasza oferta dedykowana wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym obejmuje:

  • audyt zawartych umów ubezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem kompletności pokrycia istniejących ryzyk oraz kosztu wykupienia polisy, w podsumowaniu audytu prezentujemy nasze rekomendacje optymalizacyjne,
  • projekt  programu ubezpieczeniowego, uwzględniającego indywidualne aspekty ryzyka i dostosowanego do preferencji ubezpieczającego odnośnie poziomu składki ubezpieczeniowej,
  • aktywne wsparcie w oszacowaniu wartości odtworzeniowej nieruchomości,
  • ekspertyzę rynkową wraz z pisemnym raportem oraz rekomendacją,
  • doradztwo przy wyborze optymalnych wariantów ochrony ubezpieczeniowej,
  • serwis umów ubezpieczenia obejmujący przede wszystkim monitoring przebiegu umowy, niezbędne doubezpieczenia, bieżącą informację o terminach płatności składek i odnowień,
  • zgłaszanie szkód w imieniu Ubezpieczającego, formułowanie roszczeń, gromadzenie dokumentacji, nadzór nad procesem likwidacji a w razie konieczności, prowadzenie procesu odwoławczego,
  • usługi uzupełniające, takie jak wsparcie w wycenie pojazdów i nieruchomości, organizacja audytów zabezpieczeń, doradztwo w zakresie prawa ubezpieczeniowego oraz inne, indywidualnie uzgodnione.

 

Specjanie dla członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych projektujemy i wdrażamy dedykowane programy ubezpieczeń prywatnego mienia członków wspólnoty lub spółdzielni.

Projekt nosi nazwę CLUB ASECURICA.

CLUB ASECURICA to grupowe programy ubezpieczenia mieszkań należących do członków wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, charakteryzujące się starannie wyselekcjonowanym katalogiem ubezpieczanych ryzyk oraz niższymi składkami w porównaniu do uzyskiwanych indywidualnie na rynku.

Uczestnikom programu zapewniamy fachowe doradztwo przy doborze  zakresu ubezpieczenia oraz wysokości limitów.

Procedury zawarcia umowy ubezpieczenia i zgłoszenia szkody są bardzo proste. Wystarczy kontakt z nami i wypełnienie dostarczonego formularza.

W przypadku szkody, przejmujemyrealizację formalności. Pomagamy sformułować roszczenie, zgromadzić dokumenty, kontrolujemy wysokość odszkodowania. W razie potrzeby, przeprowadzamy z  proces odwoławczy z zakładem ubezpieczeń.

Sprawdź również: www.familyguard.pl

  Pobierz ofertę w pliku .PDF

Wypełnij formularz
a oddzwonimy do Ciebie

Masz pytania?

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani Nasz ofertą, to zapraszamy
do nawiązania kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy.

Kontakt