Hotele i Pensjonaty

Doskonale rozumiemy specyfikę ryzyk wystepujących w działalności hotelarskiej i potrafimy dobrać narzędzia ich skutecznej redukcji.

Nasze rozwiązania ubezpieczeniowe rozwiązania dedykowane podmiotom prowadzącym działalność hotelarską znacząco poprawiają produkty standardowo oferowane przez ubezpieczycieli. Jednocześnie dbamy o to, aby koszt ochrony ubezpieczeniowej był możliwie najniższy.

W naszych rekomendacjach bierzemy pod uwagę potrzebę ochrony majątku firmy, oraz jej kierownictwa i pracowników.

 
Nasza usługa obejmuje:

 • przegląd istniejących umów ubezpieczenia, z podsumowaniem zawierającym nasze rekomendacje optymalizacyjne,
 • audyt ryzyk,
 • konstrukcję programu ubezpieczeniowego uwzględniającego ochrone dla ryzyk charakterystycznych dla działalności hotelarskiej,
 • negocjacje z min. 5 ubezpieczycielami zmierzające do uzyskania optymalnych warunków ochrony, dostosowanych do specyfiki i skali działalności przedsiębiorstwa,
 • administrację polisami: informujemy o terminach płatności składek oraz odnowień polis,
 • sformulowanie roszczeń odszkodowawczych, zgłoszenie szkody w imieniu Ubezpieczającego, nadzór nad procesem likwidacji oraz przeprowadzenie ewentualnego procesu odwoławczego,
 • organizację projektów uzupełniających i komplementarne wobec ubezpieczeń: m.in. wycenę pojazdów i nieruchomości, audyty zabezpieczeń, doradztwo prawne i innych,
 • doradztwo w zakresie zastosowania produktów ubezpieczeniowych w programach benefitów pozapłacowych dla pracowników oraz programów lojalnościowych skierowanych do klientów ? Asecurica Pro

 

Asecurica Cost Improvement to oferta skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw w ramach której gwarantujemy:

 • obniżenie kosztu ochrony ubezpieczeniowej o min. 10% bez zmiany zakresu ubezpieczenia,

lub zamiennie,

 • istotne rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej z zachowaniem składki na porównywalnym poziomie,

zawsze,

 • eksperckie doradztwo w zakresie umów ubezpieczenia,
 • administracyjną obsługę polis,
 • wsparcie w przypadku szkody.

Wypełnij formularz
a oddzwonimy do Ciebie

Masz pytania?

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani Nasz ofertą, to zapraszamy
do nawiązania kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy.

Kontakt