Ryzyka członków zarządu

Do ubezpieczenia ryzyk, na które narażeni są członkowie zarządów spółek kapitałowych podchodzimy kompleksowo.

W ramach programu Family Guard dostarczamy produkty ubezpieczeniowe minimalizujące ryzyka w życiu prywatnym. Oszczędzamy prywatny czas członka zarządu przejmując wypełnienie formalności związanych z zawieraniem i realizacją umów ubezpieczenia a także uzyskaniem świadczenia bądź odszkodowania.

Więcej informacji na: www.familyguard.pl

Projektujemy oraz plasujemy na rynku ubezpieczeniowym programy ubezpieczenia ryzyk wynikających ze sprawowania funkcji w organach spółki kapitałowej - OC członków zarządu (Directors & Officers).

Polisa D&O pokrywa koszty obrony prawnej, chroni spółkę oraz prywatny majątek członka zarządu w przypadku uzasadnionych roszczeń wynikających na przykład z:

 • wprowadzenia w błąd udziałowców,
 • zatajenia istotnych informacji przed udziałowcami lub radą nadzorczą,
 • ryzykownej polityki inwestycyjnej,
 • złego zabezpieczenia pożyczek,
 • niewłaściwego wyboru doradcy prawnego, podatkowego lub inwestycyjnego,
 • zawyżania cen nabycia udziałów lub mienia,
 • niewłaściwego nadzoru nad pracownikami,
 • opóźnienia przy zgłaszaniu wniosku o upadłość,
 • popełnienia błędu przy przejęciach i połączeniach,
 • błędy i przeoczenia w prospekcie emisyjnym,
 • błędy przy zwalnianiu pracowników, mobbingu, molestowania i dyskryminacji.

Wypełnij formularz
a oddzwonimy do Ciebie

Masz pytania?

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani Nasz ofertą, to zapraszamy
do nawiązania kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy.

Kontakt