Rzeczoznawcy Majątkowi

Przygotowujemy programy ubezpieczenia OC dla rzeczoznawców majątkowych a następnie poszukujemy ubezpieczyciela, który udzieli ochrony ubezpieczeniowej w zamian za jak najniższą składkę.

WAŻNE Obowiązek ubezpieczenia OC dotyczy osób fizycznych posiadających licencję.

Rozwiązanie rekomendowane przez nas jako optymalne dla działalności rzeczoznawców majątkowych, zbudowane jest z trzech modułów:

  • ubezpieczenie obowiązkowe, w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Finansów, z właczeniem rezygnacji ubezpieczyciela z prawa do regresu, za szkodę będącą wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność,
  • ubezpieczenie nadwyżkowe, podniesienie limitu ochrony na warunkach polisy dobrowolnej,
  • ubezpieczenie uzupełniające, pokrywające szkody wyrządzone przez podwykonawców, szkody w dokumentacji, OC najemcy oraz inne).

Co nas wyróżnia:

  • do ubezpieczeń podchodzimy nierutynowo, rekomendujemy przemyślany i dostosowany do indywidualnych potrzeb zakres ubezpieczenia,
  • ułatwiamy zawarcie umowy ubezpieczenia, wystarczy kontakt telefoniczny z naszym biurem lub wypełnienie i wysłanie formularza,
  • atrakcyjne, indywidualnie negocjowane poziomy stawek,
  • informujemy o terminach płatności składek oraz odnowień polis,
  • służymy radą przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz w trakcie jej trwania,
  • w przypadku szkody, zapewniamy eksperckie wsparcie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, formułujemy roszczenie i nadzorujemy termin wypłat należnych świadczeń i odszkodowań.

Wypełnij formularz
a oddzwonimy do Ciebie

Masz pytania?

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani Nasz ofertą, to zapraszamy
do nawiązania kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy.

Kontakt