Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw

Audyt z rekomendacjami optymalizacyjnymi

Przeprowadzamy audyt aktualnego programu ubezpieczeniowego ze szczególnym uwzględnieniem kompletności pokrycia istniejących ryzyk oraz kosztu ochrony ubezpieczeniowej.

W podsumowaniu audytu przekazujemy nasze rekomendacje optymalizacyjne.

Program ubezpieczeniowy

Projektujemy programy ubezpieczeniowe obejmujące ochroną wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz uwzględniające indywidualne aspekty ryzyka. Dostosowujemy je do preferencji ubezpieczającego odnośnie zakresu ochrony oraz wysokości składki ubezpieczeniowej.

Ekspertyza rynkowa

Analizujemy rynek ubezpieczeniowy w poszukiwaniu zakładu ubezpieczeń, który udzieli najszerszej ochrony ubezpieczeniowej w zamian za jak najniższą składkę.

Naszym standardem są negocjacje z minimum pięcioma wiodącymi zakładami ubezpieczeń z rynku polskiego oraz rynkiem Lloyd’s w przypadku bardzo dużych projektów.

Raport i rekomendacja

Rezultaty negocjacji z rynkiem ubezpieczeniowym prezentujemy w formie raportu, który zawiera m.in. przejrzyste porównanie ofert ubezpieczycieli, rekomendację optymalnego rozwiązania oraz kopie otrzymanych ofert.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Stosujemy proste i sprawne procedury zawarcia umowy ubezpieczenia. Zarządowi ubezpieczającego dostarczamy polisę skontrolowaną pod względem zgodności z warunkami ustalonymi w trakcie negocjacji.

Serwis umów ubezpieczenia

Monitorujemy przebieg wszystkich umów ubezpieczenia, dbamy o niezbędne doubezpieczenia. Z odpowiednim wyprzedzeniem informujemy o terminach płatności składek oraz odnowień.

Przygotowujemy raporty dotyczące zawartych umów ubezpieczenia.

Likwidacja szkód

Przyjmujemy zgłoszenie szkody lub roszczenia i przygotowujemy odpowiednią informację dla zakładu ubezpieczeń. Monitorujemy przebieg likwidacji szkody po stronie zakładu ubezpieczeń.

Weryfikujemy dokumentacje szkodową. Kontrolujemy kalkulację kwoty odszkodowania. W przypadku sporu z ubezpieczycielem przeprowadzamy pełen proces odwoławczy.

Wynagrodzenie

Nasze standardowe usługi brokerskie oraz doradcze są dla ubezpieczającego neutralne kosztowo. Ich koszt pokrywany jest w ramach prowizji wypłacanej przez zakład ubezpieczeń. Zakres usług realizowanych w ramach prowizji brokerskiej szczegółowo określa umowa brokerska.

Usługi dodatkowe

Pomagamy wycenić należące do ubezpieczającego pojazdy oraz nieruchomości. Organizujemy audyty ryzyk ubezpieczającego. Oferujemy doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeniowego.

Asecurica PRO

Asecurica PRO to oferta doradztwa w zakresie zastosowania produktów ubezpieczeniowych w programach benefitów pozapłacowych dla pracowników oraz programów lojalnościowych skierowanych do klientów.

Wypełnij formularz
a oddzwonimy do Ciebie

Masz pytania?

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani Nasz ofertą, to zapraszamy
do nawiązania kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy.

Kontakt