Lekarze

Nasi eksperci posiadają kilkanaście lat doświadczenia w konstrukcji i obsłudze programów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla branży medycznej.

Pracujemy dla jednej z największych w Europie, międzynarodowej korporacji, świadczącej usługi medyczne. Odpowiadamy za program ubezpieczenia OC obejmujący 40 podmiotów i 8 państwa europejskich.

Doświadczenie zdobyte przy obsłudze dużych, międzynarodowych programów ubezpieczenia OC wykorzystujemy w pracy na rzecz naszych klientów, lekarzy prowadzących indywidualne praktyki lekarskie.

Przygotowujemy kompleksowe programy ubezpieczenia OC, starannie dostosowane do potrzeb lekarzy i spełniające wymogi aktualnie obowiązującego prawa:

  • obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
  • dobrowolne ubezpieczenie OC lekarzy i lekarzy dentystów, z rozszerzeniem o ochronę nadwyżkową w przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia polisy obowiązkowej,
  • ubezpieczenie gabinetów lekarskich oraz domów i mieszkań prywatnych, starannie dobrane pod kątem wymagań osób wykonujących zawód lekarza,
  • ubezpieczenie Następstw Nieszczęsliwych Wypadków oraz Utraconego Dochodu, zaprojektowane pod kątem osób wykonujących wolny zawód lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

Przygotowane przez nas produkty ubezpieczenia NNW oraz utraconego dochodu mogą zrekompensować znaczną część dochodu utraconego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Dzięki temu, zapewniają realne zabezpieczenie finansowe Ubezpieczającego oraz jego rodziny w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń w różnych sytuacjach życiowych.

Oferujemy produkty zarówno polskich ubezpieczycieli jak i polisy gwarantowane przez Lloyd's, zapewniające ochronę na wysokie i bardzo wysokie limity, trudno dostępne na rynku polskim.

 
Dlaczego ASECURICA:

  • do ubezpieczeń podchodzimy nierutynowo, rekomendujemy przemyślany i dostosowany do indywidualnych potrzeb zakres ubezpieczenia,
  • ułatwiamy zawarcie umowy ubezpieczenia, wystarczy kontakt telefoniczny z naszym biurem lub wypełnienie i wysłanie formularza,
  • indywidualnie negocjujemy najniższe, możliwe stawki,
  • administrujemy zawartymi umowami ubezpieczenia, informujemy o terminach płatności składek oraz odnowień polis,
  • służymy radą przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz w trakcie jej trwania,
  • w przypadku szkody, zapewniamy eksperckie wsparcie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, formułujemy roszczenie i nadzorujemy termin wypłat należnych świadczeń i odszkodowań.

Wypełnij formularz
a oddzwonimy do Ciebie

Masz pytania?

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani Nasz ofertą, to zapraszamy
do nawiązania kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy.

Kontakt